Συσκευασίες

collagen-new

ArthroVet COLLAGEN

60 φακελάκια

Η μορφή σκόνης που περιέχεται σε κάθε φακελάκι έχει δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, επιτρέπει τη μεγάλη ποσότητα δραστικής ουσίας και δεύτερον, βοηθά στη χορήγηση, διότι επικολλάται εύκολα στην τροφή.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search